Đào tạo

background

Đào tạo

Đào tạo  
Các Giáo sư, Tiến sĩ, bác sĩ của Trung tâm hiện là những Thầy giảng dạy về lý thuyết và thực hành tại các bệnh viên và các trường Đại học Y khoa của TP HCM, các tỉnh phía Nam và khu vực. Công tác đào tạo được các bác sĩ thực hiện hàng ngày thông qua việc hướng dẫn thực hành lâm sàng, các khóa học lý thuyết, tham gia Hội đồng chấm thi và xét tốt nghiệp chuyên khoa Mắt, bảo vệ luận văn cao học, tiến sĩ,…
Trung tâm có các chương trình liên kết đào tạo và sẵng sàng hỗ trợ chuyên môn với các đơn vị y tế tại TP HCM và các tỉnh phía Nam.
 
Close