Tuyển dụng

background

Tuyển dụng

 • TUYỂN DỤNG TIẾP TÂN

  TUYỂN DỤNG TIẾP TÂN

  Thực hiện quy trình đón tiếp và đăng ký bệnh nhân đến khám bệnh Sắp xếp lịch khám bệnh, hẹn tái khám, giải đáp thắc mắc

 • TUYỂN DỤNG KỸ THUẬT VIÊN GÂY MÊ

  TUYỂN DỤNG KỸ THUẬT VIÊN GÂY MÊ

  Kỹ thuật viên gây mê chuyên khoa mắt, phục vụ phẫu thuật Phaco, Lasik, trung tiểu phẫu mắt

 • TUYỂN DỤNG ĐIỀU DƯỠNG

  TUYỂN DỤNG ĐIỀU DƯỠNG

  Chăm sóc bệnh nhân trước và sau mổ, thực hiện y lệnh làm hồ sơ bệnh án, kiểm tra bệnh nhân trước mổ, chăm sóc và thực hiện y lệnh sau mổ, dặn dò bệnh...

 • TUYỂN DỤNG TRƯỞNG PHÒNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

  TUYỂN DỤNG TRƯỞNG PHÒNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

  Xây dựng, quản lý, và tham mưu cho Trung tâm về hệ thống thông tin chung, hệ thống mạng, các thiết bị công nghê thông tin

 • TUYỂN DỤNG TRƯỞNG PHÒNG TRUYỀN THÔNG

  TUYỂN DỤNG TRƯỞNG PHÒNG TRUYỀN THÔNG

  Xây dựng, quản lý và thực hiện chiến lược truyền thông Tổ chức thực hiện truyền thông chương trình thúc đẩy hoạt động kinh doanh cấp tập đoàn

 • TUYỂN DỤNG KẾ TOÁN TRƯỞNG

  TUYỂN DỤNG KẾ TOÁN TRƯỞNG

  Kiểm soát các chỉ tiêu đảm bảo an toàn tài chính, đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật. Chỉ đạo và kiểm soát việc đóng, mở, sử dụng các...

 • TUYỂN DỤNG PHÓ GIÁM ĐỐC

  TUYỂN DỤNG PHÓ GIÁM ĐỐC

  Chiến lược kinh doanh, chiến lược marketing & phát triển thương hiệu, chiến lược nguồn nhân lực, chiến lược phát triển dịch vụ, chiến lược công nghệ,...

Close