Hợp tác quốc tế

background

Hợp tác quốc tế

Hợp tác Quốc tế  
Các Giáo sư, bác sĩ đã tham gia nhiều công trình nghiên cứu hợp tác Quốc tế như:
PGS TS BS Trần Anh Tuấn tham gia các công trình nghiên cứu:

Hợp tác quốc tế

Hợp tác quốc tế

Hợp tác quốc tế

Ngoài ra, các bác sĩ còn nằm trong ban tổ chức và giảng huấn của nhiều khóa học chuyên ngành trong khu vực.
Trong tương lai, các bác sĩ của Trung tâm sẽ đẩy mạnh công tác hợp tác Quốc tế  trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học, đào tạo và tham gia tổ chức các hội nghị hội thảo với các trung tâm, bệnh viện, trường đại học trong khu vực và Thế giới.

 
Close