Quản lý chất lượng

background

Quản lý chất lượng

Quản lý chất lượng
Từ những năm đầu hoạt động, Trung tâm đã chú trọng xây dựng các tiêu chuẩn hoạt động trong công tác khám chữa bệnh: hệ thống phần mềm quản lý bệnh viên tiên tiến, hệ thống tiêu chí khám và điều trị- phẫu thuật, hệ thống xứ lý nước thải y tế đạt chuẩn, hệ thống an toàn và xử lý rác thải y tế, hệ thống xử lý tiệt khuẩn dụng cụ y tế, hệ thống PCCC, hệ thống chữa cháy tự động,.….
Năm 2020 Trung tâm có một loạt sửa chữa nâng cấp cơ sở vật chất như khu phòng mổ, phòng khám, phòng bệnh, khu thanh trùng,… để nâng cao chất lượng và đảm bảo đạt chuẩn các tiêu chí chất lượng được đòi hỏi ngày càng cao, phù hợp với một Trung tâm chuyên khoa được phẫu thuật các kỹ thuật cao chuyên ngành Nhãn khoa.
Hàng năm các tiêu chí chất lượng luôn được chỉnh sửa, bổ sung theo yêu cầu chuyên ngành và các tiêu chí chất lượng của Bộ y tế.
 
Close